Dovolenky, zastupovania

Dňa 04.06.2021 zastupuje našu ambulanciu MUDr. Barteková 

- http://www.biobt.sk

v jej ordinačnych hodinách akútne stavy / platia zásady ako na našej ambulancii - 

najskôr telefonická konzultácia a až na zaklade dohody vyšetrenie/

 

03

06 2021