Inštrukcie k COVID-u

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Usmernenie-testovanie-pacientov-PZS.pdf – aktuálne platné nové usmernenie, podľa ktorého je potrebné postupovať!

https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000715-b19e9b19ec/Metodické%20usmernenie%20HO%20MZ%20SR%20pre%20VLDD_1.10.2020.pdf?ph=f0abd53db6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

09 2021