Inštrukcie k COVID-u

Všetky aktualne usmernenia najdete vo vestniku vlady čiastka 40  zo dňa 3.3.2021

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_40_2021.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

03 2021