Inštrukcie k prevencii

 

 

 

Preventívne prehliadky a povinné očkovanie!!!-  objednanie cez sms na 0911010112

 

Do 18 mesiacov objednáva dieťa na prevenciu

 a povinné očkovanie  lekár!

 

!!!Povinnosťou rodiča je objednávať sa a absolvovať s dieťaťom prevenciu, vždy keď jeho dieťa dovŕši párny vek!!!

Ku každej nižšie uvedenej prevencii treba priniesť so sebou moč ! 

 

V prípade neabsolvovania prevencie  a očkovania v uvádzanom termíne si prevencie hradí rodič na vlastné náklady!!!

- prevencia v po 2. roku života 

 -prevencia po 4.roku života (ročnik 2016 a neskôr narodení  -preočkovanie -osýpky, rubeola, mumps   )

-prevencia  po 6.roku života preočkovanie( diftéria, tetanus, pertussis, poliomyelitída)

-prevencia  po 8.roku života

-prevencia po 10.roku života preočkovanie (osýpky, rubeola, mumps) + odber krvi

-prevencia po 12.roku života preočkovanie( diftéria, tetanus, pertussis, poliomyelitída)

-prevencia  po 14.roku života

-prevencia po 16.roku života + odber krvi

-prevencia  po 18.roku života + odber krvi- musi byť dva roky a viac od 16-ročnej prevencie

 

14

06 2022