Inštrukcie k prevencii

Preventívna starostlivosť v období zákazu vychádzania od 24.10. – 1.11.2020

V rámci zákazu vychádzania platí okrem iného aj výnimka – cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť. 

Za neodkladné lekárske vyšetrenie možno považovať všetky poradne do 15 mesiacov, všetky preventívne prehliadky s očkovaním, a všetky ostatné preventívne úkony, ktorých nevykonanie by ohrozilo zdravie a vývoj dieťaťa. Preto odporúčame vykonávať všetky uvedené preventívne výkony, a vynechať odkladné preventívne prehliadky v 7., 9. a 15. roku života.

Triáž pacientov

Pred všetkými preventívnymi a kuratívnymi vyšetreniami využívame triediace otázky, ako sme zvyknutí. Po testovaní na Orave a v okrese Bardejov, následne aj po celoslovenskom testovaní odporúčame pridať otázku, týkajúcu sa testovania:

Boli všetci členovia domácnosti testovaní v rámci celoplošného testovania?

 

Ak bude odpoveď áno, opýtajte sa na výsledok testovania.

Ak budú všetci členovia žijúci v spoločnej domácnosti negat., môžu prísť na preventívnu prehliadku, aj prezenčné vyšetrenie v prípade potreby. Pri príchode však požiadajte sprevádzajúcu osobu dieťaťa, aby sa Vám preukázala negatívnym výsledkom testu. V prípade dieťaťa nad 10 rokom aj negatívnym testom samotného dieťaťa. 

Ak bude niekto v domácnosti pozit., celá domácnosť je v karanténe, ak mala byť realizovaná preventívna prehliadka dieťaťa, táto sa odkladá až do doby ukončenia karantény poslednému členovi domácnosti.

V prípade potreby prezenčného vyšetrenia postupujeme rovnako, ako v prípade potreby vyšetrenia pozitívneho pacienta.

Ak bude odpoveď nie, celá domácnosť má zákaz vychádzania, kým neuplynie 10 dní od celoplošného testovania alebo kým sa nepreukáže negatívnym testom PCR. V tomto prípade majú ale možnosť opustiť domácu izoláciu v prípade potreby neodkladného lekárskeho vyšetrenia. Ak mala byť realizovaná preventívna prehliadka dieťaťa, táto sa odkladá až do doby ukončenia karantény poslednému členovi domácnosti. V prípade potreby prezenčného vyšetrenia postupujeme rovnako, ako v prípade potreby vyšetrenia pozitívneho pacienta.

 

Preventívne prehliadky a povinné očkovanie!!!

 

Do 18 mesiacov objednáva dieťa na prevenciu

 a povinné očkovanie  lekár!

 

!!!Povinnosťou rodiča je objednávať sa a absolvovať s dieťaťom PP, vždy keď jeho dieťa dovŕši párny vek!!!

Ku každej nižšie uvedenej prevencii treba priniesť so sebou moč ! 

- prevencia v po 2. roku života 

 -prevencia po 4.roku života (ročnik 2016 a neskôr narodení  -preočkovanie -osýpky, rubeola, mumps   )

-prevencia  po 6.roku života preočkovanie( diftéria, tetanus, pertussis, poliomyelitída)

-prevencia  po 8.roku života

-prevencia po 10.roku života preočkovanie (osýpky, rubeola, mumps) + odber krvi

-prevencia po 12.roku života preočkovanie( diftéria, tetanus, pertussis, poliomyelitída)

-prevencia  po 14.roku života

-prevencia po 16.roku života + odber krvi

-prevencia  po 18.roku života + odber krvi

V prípade neabsolvovania prevencie  a očkovania v uvádzanom termíne si prevencie hradí rodič na vlastné náklady!!!

 

26

10 2020