Aktuality

OČR

Postup pri vystavovaní OČR v období od 26.10.2020

1.U detí navštevujúcich materskú školu a 1.- 4. ročník základnej školy (detí do 10 rokov a 364 dní):

Rodičia nemajú nárok na OČR z dôvodu, že majú strach z infekcie Covid-19.

Rodičia majú nárok na OČR v prípade uzavretia materskej škôlky/školy z rozhodnutia riaditeľa (podľa semaforu MŠVVaŠ – výskyt ochorenia v školskom zariadení). V tomto prípade rodičia žiadajú o OČR priamo pobočku Sociálnej poisťovne.

Rodičia majú nárok na OČR v prípade, že dieťa je Covid-19 pozit. – OČR vystavuje  pediater (môže distančne). Na základe informácií od rodičov vyplní tlačivo, dopíše naň telefónne číslo rodiča (v prípade že by soc. poisťovňa potrebovala kontaktovať rodiča), vypĺňa časť pre chorobu – a ako diagnózu uvedie U.07.1. OČR nemusí uzavrieť hneď, prvú časť tlačiva odosiela poštou do Sociálnej poisťovne (optimálne raz za 2 týždne, aby sa minimalizovali cesty zdravotníkov na poštu), druhú časť tlačiva si necháva u seba (OČR v čase pandémie nie sú obmedzené na 10 dní – Soc. poisťovňa uhradí rodičovi toľko dní, koľko je potrebné) a OČR pediater uzavrie s dátumom konca karantény. Následne odošle druhú časť tlačiva do Soc. poisťovne. Rodič musí  informovať zamestnávateľa, že je na OČR.

Rodič má nárok na OČR v prípade, že dieťa je Covid-19 suspektné – úzky kontakt. Pri vystavení OČR sa postupuje vyššie uvedeným spôsobom, len ako diagnózu pediater uvedie dg. U 07.2.

Rodič má nárok na OČR v prípade ochorenia dieťaťa na ochorenie iné ako Covid-19. V tomto prípade OČR vystavuje pediater (nežiada rodič priamo Soc. poisťovňu). Môže distančne, postupuje rovnako ako vyššie, len ako dg. pediater uvedie diagnózu ochorenia dieťaťa. V prípade prezenčného vyšetrenia dieťaťa postupuje pediater štandardne.

 

 

2.U detí navštevujúcich 5. ročník základnej školy, ktoré ešte nedosiahli vek 10 rokov a 364 dní:

Rodič má nárok na OČR zo zákona – dieťa je doma z dôvodu uzavretia školy. Rodič v tomto prípade žiada o OČR priamo Sociálnu poisťovňu.

V ostatných prípadoch je postup ako je uvedené vyššie

 

3.U detí nad 10 rokov a 364 dní bez ohľadu na ročník školy ktorý navštevujú:

Rodič nemá nárok na OČR zo zákona z dôvodu uzavretia školy. Ak vyžaduje OČR pre dieťa, ktoré nie je choré, ale škola je zavretá, deti sú na distančnej výučbe a rodič nechce nechať dieťa samé, môže mu pediater vystaviť OČR len v prípade, že jeho psychické a fyzické schopnosti vyžadujú celodennú prítomnosť rodiča.

Rodič nemá nárok na OČR ani v prípade podozrenia z ochorenia Covid-19, len v prípade, že uznáte, že dieťa nie je fyzicky a psychicky schopné ostať samé, vystaví pediater OČR, zdôvodnenie uvedie v dokumentácii, ako dg. uvedie U 07.2 a ďalej postupuje podľa vyššie uvedených inštrukcií

Rodič má nárok na OČR v prípade ochorenia na Covid-19 u dieťaťa (pozit. test), alebo v prípade iného ochorenia dieťaťa. V tomto prípade postupujeme štandardne.

POZOR !!!!!!

1.OČR v súvislosti s plošným testovaním:

V prípade, že dieťa ostáva doma v súvislosti s plošným testovaním realizovaným v SR - ak je po vyšetrení antigénovým testom aspoň jedna z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pozitívna - rodič by nemal vyžadovať OČR. Všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti ostávajú v karanténe – dospelí majú nárok na PN (či už ako pozit., alebo úzke kontakty) a o dieťa sa má kto postarať.

Ale!!!!

Ak sa rodičia nezúčastnia plošného testovania v SR, alebo ak sa ho nezúčastnia samotné deti nad 10 rokov, musia ostať v karanténe všetky osoby žijúce s týmito osobami v spoločnej domácnosti, a to aj vtedy všetky, ak sa testovania nezúčastnila len jedna osoba z domácnosti.

V tomto prípade ani jedna z osôb nemá nárok na PN.

 

Dieťa navštevujúce materskú školu (dochádzka nie je povinná) je s rodičmi v karanténe, starostlivosť má, nie je potrebná OČR.

Dieťa navštevujúce 1.- 4. roč. základnej školy je v karanténe ako úzky kontakt, starostlivosť má, nie je potrebná OČR.

Dieťa navštevujúce 5. ročník ZŠ, ale ešte nemá 10 rokov a 364 dní – úplne rovnako.

Dieťa nad 11. rokov – nemá rodič ani zo zákona nárok na OČR a dieťa aj tak starostlivosť v tomto prípade má, lebo rodiny s netestovanými členmi majú zákaz vychádzania (prekážka je na strane zamestnanca – nemajú teda nárok ani na PN, ako je uvedené vyššie)

Preto OČR vystavte LEN rodičom, ktorých dieťa bude naozaj choré a to vtedy, ak choroba dieťaťa vyžaduje prezenčné vyšetrenie a je potvrdená Vašim vyšetrením.  Nezávažné symptómy ako je napríklad prechladnutie riešime dištančne, nevystavujeme OČR.  Z tomto prípade majú netestované osoby zákaz vychádzania s výnimkou neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

ZASTUPOVANIE

25.9.2020 zastupuje našu ambulanciu MUDr. Barteková - http://www.biobt.sk

v jej ordinačnych hodinách akútne stavy / platia zásady ako na našej ambulancii - 

najskôr telefonická konzultácia a až na zaklade dohody vyšetrenie/

Zastupovanie

V dňoch 7.9.-8.9.2020 zastupuje našu ambulanciu MUDr. Barteková - http://www.biobt.sk

v jej ordinačnych hodinách akútne stavy / platia zásady ako na našej ambulancii - najskôr telefonická konzultácia a až na zaklade dohody vyšetrenie/

INŠTRUKCIE k začatiu školskeho roka 2020/2021

Važení rodičia , naši milí pacienti   .....po dlhých  "prazdninách" pre nás všetkých začína strastiplný školsky rok.

Predpokladám,že každá škola bude nariadenia aplikovať individuálne, preto zopár rád a ľudské vysvetlenie doporučených postupov od hlavnej odborníčky pre primárnu pediatriu MZ SR. 

Všetci vieme ,že chorobnosť sa i podľa počasia bude meniť a všetci okolo budú v strese  ...

COVID ???? - preto vieme,že nápor na náš telefón bude ešte väčší ako doteraz.

Druhý problém je množstvo končiacich pediatrov bez nástupcu, z čoho vyplýva prirodzené navyšovanie počtu pacientov na jednotlivých ambulanciach.

PRETO ZMENA ORGANIZÁCIE a KOMUNIKÁCIE  !!!!!!!!!

Na našich ambulanciach budeme vykonávať preventívne prehliadky a vyšetrenie tak ako doteraz.

Tz. CHORÍ - najskôr komunikácia s našou ambulanciou -PROSÍM využívajte naše služby cez e-časenku

V e-časenke najdete  možnosť -  cestou dotaznika vieme odkomunikovať chorých /ak Váš problém vydrží

viac ako 24 hodín bez vyšetrenia /

                                                    -cestou služby recepty - vystavujeme recepty

OSOBNÉ TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE REZERVUJEME pre výrazne akúnych pacientov-

stav dieťaťa nevyčká 24 hodní bez vyšetrenia.

 

 Akútny stav je napr. dieťa ste nezvládli počas noci,dieťa nemohlo spať pre bolesti, neklesajuce teploty,dieťa je malátne, slabé,polihuje, nepije ,úporné hnačky ,vracia.....

Ak má dieťa vyrazne obťažujuci výsyp-vyrážky extrémne svrbenie ,opuchy ....

Ak ste si nie istý   ..... píšte SMS na telefónne číslo 0911010112. - prosim jednoduché sms, nie rozsiahle informácie za posledné týždňov.

Denne riešime ccá 50 telefonatov, cca 15-20 vyšetreni , ccá 30-50 sms ,prevencia, planovanie vyšetreni

nesťažujeme sa so sestričkou ...ale čas je proti nám ...musime vyselektovať to čo nevyčká dozajtra.

Preto Vás prosíme o pomoc touto cestou . 

Stále platia tzv. triediace otázky - najdete v starších inštrukciach v aktualitách na našej stránke.

POTVRDENIA  - vydáme ale len zdravotnú spôsobilosť / napr. prvý nástup do kolektívu, nie začatie školského roka, nie potvrdenie že dieťa je zdravé po chorobe ....

NEVYDÁVAME POTVRDENIA O BEZINFEKČNOSTI  !!!! tie podpisuje zákonný zastupca tj rodič.

TESTOVANIE COVID 19 -    nevykonávame pediater ,ale cestou aplikácie /-viď nižšie / moje zdravie

-viď nižšie /   si vyplnite dotaznik :

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php 

 

 

DOVOLENKA

Počas letných prázdnin budeme čerpať dovolenku v čase od 3.8.2020 do 23.8.2020.

Prosíme  rodičov aby všetky lieky na chronické ochorenia a príp. potvrdenia sa snažili vyriešiť v čase našej ambulancie pre chorých. 

Zastupovanie našej ambulancie bude vykonavať MUDr. Bartekova  v je ordinačnych hodinach.

http://www.biobt.sk

http://www.strecnianska.sk/lekar/silvia-bartekova/3

Všetci pacientci sa najskôr telefonicky prekonzultuju až po zvážení lekara prip. sestry su dohodnutí na vyšetrenie !!!!!!!! -tot pravidlo platí i počas zastupovania.

Všetkym prajeme pekny zvyšok leta a návrat do škôl v plnom zdravi. 

kolektiv Spiculum .

 

 

NEPRITOMNOSŤ

Dňa 10.7.2020 bude našu ambulanciu zastupovať

MUDr. Bartekova/ tel.kontakt 02/63815 891/ -akutne stavy v čase od 7,30-10,00hod

každy pacient musi byť najskôr telefonicky odkonzultovaný  s ich ambulanciou počas zastupovania.

NEPRITOMNOSŤ

Dňa 3.7.2020 bude našu ambulanciu zastupovať

MUDr. Bartekova/ tel.kontakt 02/63815 891/ -akutne stavy v čase od 7,30-10,00hod

každy pacient musi byť najskôr telefonicky odkonzultovaný  s ich ambulanciou počas zastupovania.

 

KONIEC NUDZOVEHO STAVU

Na základe inštrukcii hlavnej odborničky pre primárnu pediatriu MZ SR 

citujem doporučený režim po ukončení núdzoveho stavu :

"V rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom sa postupuje v súlade

s bariérovou protiepidemickou ochranou tak, aby do čakárne, pokiaľ je to možné,

vstupovali pacienti a ich rodičia po predchádzajúcom telefonickom dohovore s ich primárnym pediatrom alebo ním poverenou osobou.

Optimálnym je objednávanie pacientov na konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo k prítomnosti viac než 3 pacientov v čakárni súčasne 

U všetkých pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť – vyšetrenie v ambulancii (kuratíva), zdravotnícky pracovník najskôr vykoná epidemiologické triedenie na základe „triediacich otázok“: 

Docestovalo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba žijúca v spoločnej domácnosti za ostatných 14 dní zo zahraničia?

Bolo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou  koronavírusom alebo podozrivou z infekcie koronavírusom v ostatných 14 dňoch? 

Je Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v karanténe? (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády SR). 

Má Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest, u detí do jedného roka hnačka alebo vracanie?

V prípade rodín, kde jeden alebo obaja rodičia prípadne im blízke osoby žijúce v jednej domácnosti patria do skupiny „pendlerov“, t.j. denne dochádzajú do práce, je k nim pristupované ako k ostatným slovenským občanom – t.j. prvá triediaca otázka je považovaná za negatívnu. V prípade niektorých profesií, ktoré majú výnimku z nariadených opatrení – napríklad šoféri kamiónov, opatrovateľky alebo sezónni robotníci – optimálnym je dodržanie 14 dňového intervalu od ich návratu zo zahraničia, ak je to možné.  "

Všetky vyššie uvedené doporučenia sú smerované k zabezpečeniu epidemiologickych opatreni

a zníženiu rizika ďaľších infekcii v zdravotníckych zariadeniach.

Pevne verím, že napriek ukončeniu núdzového stavu zotrváte disciplínovaní  a predtým ako 

prídete do ambulancie nás budete kontaktovať formou sms- viď nižšie inštrukcie ohľadom ukončenia telefonických konzultácii.

Veľa zdravia všetkým našim pacientom a ich rodičom praje kolektiv ambulancie .

 

1 2 3 4 5 6 ... 14 >

20

10 2020